Protihluková

Současně s rozvojem civilizace stoupá také úroveň hluku emitovaného vozidly a zařízeními, což negativně ovlivňuje lidské zdraví. V naší nabídce izolačních skel máme výrobky se zvýšeným součinitelem Rw, který je odpovědný za tlumení hluku v místnostech. Pro zvýšení parametrů tlumení hluku využíváme speciálně navrženou asymetrii skel, používáme příslušný meziskelní prostor, který plníme tlumicími plyny. Za účelem zvýšení protihlukových parametrů používáme sklo potahované moderní protihlukovou fólií. Použití protihlukového skla ve stavebnictví umožňuje účinné tlumení vnějšího hluku s vysokou i nízkou frekvencí.
Takové tlumení místností má vliv na komfort a zdraví osob, které se v nich nacházejí.