Bezpečnostní

Bezpečnostním sklem nazýváme sklo chránící proti různým formám agrese, vyznačující se zvýšenou odolností proti úderu. Používá se všude tam, kde má být daný objekt chráněn a současně má být zachována estetika fasády, bez použití mříží, rolet nebo okenic. Ochranu zajišťují vrstvená skla (laminovaná) s konkrétní konstrukcí, náležitě namontovaná do okenního rámu. Bezpečnostní zasklení hraje neobyčejně důležitou roli nejen v bytovém stavebnictví, ale také komerčním nebo ve veřejných objektech. Takové sklo by mělo odolat ručně vedenému útoku nebo vandalismu.
Norma ČS EN 356:2000 „Sklo ve stavebnictví. Bezpečnostní zasklení. Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku“ definuje osm tříd odolnosti.

Zkoušky prováděné za účelem zařazení skla do příslušné třídy:

  • Pádová zkouška - provádí se pomocí ocelové koule o hmotnosti 4 kg, která se pouští z předem definované výšky na vrstvené sklo.
  • Zkouška sekerou - provádí se pomocí sekery/kladiva o hmotnosti 2 kg.

V závislosti na počtu a tloušťce použitých skleněných tabulí a na druhu použití fólie zajišťuje vrstvené sklo určitou třídu ochrany (od  P1 do P8). Výrobky s nižší odolností (třídy P1 a P2) garantují pouze bezpečnost (v případě rozbití), ty s vyšší odolností - bezpečnost a ochranu (proti vloupání, vandalismu a dokonce proti útoku planou zbraní). Do rodinných domů se nejčastěji používají skla s třídou P3, P4 nebo P5, vyšší třídy se pak používají v bankách a jiných podobných objektech.

Příkladové sestavy bezpečného a bezpečnostního skla:

Druh spojení [mm]
LT [%]
LR [%]
g [%]
Ug [W/ m2K]
Prost. UV záření [%]
Třída podle ČSN-EN 356
Třída podle ČSN-EN 12600
33.1/16Ar/4 Low-e
78
12
59
1,1
7,7
-
2/B/2
33.1/16Ar/33.1Low-e
78
12
59
1,1
3,4
-
2/B/2
44.2/16Ar/4T
78
12
58
1,1
2,4
P2A
1/B/1
44.2/16Ar/6T
78
12
58
1,1
2,3
P2A
1/B/1
44.2/16Ar/44.2T
78
12
58
1,1
0,5
P2A
1/B/1
44.4/16Ar/4T
78
12
58
1,1
0,0
P2A
1/B/1
44.4/16Ar/6T
78
12
58
1,1
0,0
P2A
1/B/1
44.4/16Ar/44.4T
78
12
58
1,1
0,0
P2A
1/B/1